Sociale Projecten

Sociale Projecten

De sociale activiteiten, alsmede de ondersteunende sponsoring aan de diverse projecten, worden vanuit onze Commissie Sociaal georganiseerd.  Hierbij kunnen verder specifieke commissies samengesteld worden.

Sinds enkele jaren, bepaalt de Commissie Sociaal de parameters om als sociaal doel weerhouden te worden. Het project dient concreet te zijn, waarbij de begunstigde organisatie het resultaat van onze ondersteuning op transparante wijze komt toelichten.

Een mix van projecten dicht bij huis, en anderzijds projecten in het buitenland, zorgen voor een gezond evenwicht.  Op het einde van ieder werkjaar, organiseert LC-Horst een Sociale Dinnervergadering waarbij de verschillende begunstigde organisaties, met woord en beeld, het resultaat van onze inbreng komen aantonen.

IMANI Belgium vzw www.imanibelgium.org

De vzw Imani Belgium heeft tot doel om in KENIA hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.
Sinds 2010 ondersteunt Lions Club Sint-Pieters-Rode jaarlijks deze organisatie.

De vorige jaren ging onze sponsoring naar de aankoop van een perceel grond en de oprichting van meerdere gebouwen die kaderen in de uitbouw van een meerjarig project genaamd: “ Het Imbeke Opleidingscentrum”.
Dit is een hulp-, ontmoetings- en trainingscentrum voor tienermoeders, jonge meisjes en vrouwen in het algemeen, met als motto “streven naar gendergelijkheid en empowerment “.

In het Lionsjaar 2020-21 werd de klas voor haartooi ingericht met meubilair en alle benodigde toestellen.

Ajpopoli vzw (Guatemala) www.ajpopoli.weebly.com

Camila Mendoza, de huidige directrice van de school, startte in 1996 samen met haar echtgenoot een schooltje voor kansarme Mayakinderen in Comalapa, een bergdorp in Guatemala. Als privaat initiatief geniet de school geen staatsubsidies. In 2007 werd te Leuven Ajpopoli vzw opgericht om fondsen te verzamelen en zodoende het voortbestaan van de school te waarborgen.
Vandaag krijgen 300 kinderen kwalitatief hoogstaand onderwijs in het CENTRO EDUCATIVO AJPOPOLI. Voor deze kinderen is het “ de kans “ op een betere toekomst.

Sinds 2015 ondersteunt Lions Club Sint-Pieters-Rode jaarlijks dit project met de sponsoring van uitrustingen bestemd voor diverse klaslokalen.

FUTSAL Aarschot

Dank zij een unieke samenwerking tussen vzw Apojo, G-Sport Vlaanderen, Atheneum Kamsa en
FP Aarschot, worden de nodige competenties samengebundeld om, in het Aarschotse, hangjongeren en anders validen, de beoefening van zaalvoetbal mogelijk te maken.
Futsal Project Aarschot, zorgt niet enkel voor sportieve beleving, maar ambieert eveneens een sociale bouwsteen te worden in het Aarschotse met het motto : Niemand Buitenspel!

Lions Club Sint-Pieters-Rode sponsert de kledijuitrusting alsmede ons Lions Club-logo op de Futsal-shirts.

COMPAGNIE TARTAREN – Leuven www.tartaren.be

Compagnie Tartaren is een sociaal-artistiek gezelschap in de kansarme buurt van Leuven.
Cie Tartaren organiseert in eerste instantie op jaarbasis een viertal theaterproducties.
Kwetsbare mensen fungeren er als volwaardige auteurs. Zij acteren onder de leiding van erkende en professionele regisseurs.
Die aanpak verhoogt hun persoonlijke draagkracht, vaardigheden en ontwikkeling en reikt hen een plaats aan in de samenleving.

Sinds 2014 ondersteunt Lions Club Sint-Pieters-Rode de Cie Tartaren met zijn deelname aan de financiering van infrastructurele uitrustingen, aangepast aan deze doelgroep.

HONK www.honk.be

Een huis, een thuis, een toekomst!
Dit is de droom van 12 vrienden met een beperking, die werkelijkheid wordt!

De 12 jongeren wonen binnenkort voor het eerst zelfstandig in hun nieuw “HONK-HUIS” op de Hertogensite te Leuven.
Als vrienden versterken zij elkaar; als groep zijn zij zelfredzamer.

Lions Club Sint-Pieters-Rode ondersteunt hun Brake-Out project (is een nieuw innovatief leerprogramma voor jongeren met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking), een opleiding die uitgaat vanuit hun talenten en niet vanuit hun beperkingen.

G-KARATE vzw www.i-k-f.be

De doelstelling van G-karate Vlaanderen, onderdeel van IKF (Inclusive Karate Federation), is door middel van de grondbeginselen van karate de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen, ieder met zijn/haar mogelijkheden en ongeacht leeftijd of beperking, te bevorderen.
Niet alleen in deze unieke vechtsport, maar vooral in het dagelijks leven.

Dit gebeurt door hen te helpen hun zelfvertrouwen en zelfrespect op te bouwen, en door hen een kans te geven de wereld te verbazen met hun talenten en sterke punten.

Lions Club Sint-Pieters-Rode helpt aan de financiering van de nodige uitrusting, zoals kimono’s, stoot-kussens enz…, alsook bij internationale evenementen.

POVERELLO – Leuven Een thuis voor iedereen!

Poverello is een dienstencentrum gericht naar minderbedeelden, eenzamen en daklozen.

Als ontmoetingsplaats en als sociaal restaurant is Poverello een warme plaats waar men zich gerespecteerd voelt.
Dagelijks worden er door vrijwilligers een tachtig- tot honderdtal warme maaltijden bereid.

Over de jaren heen heeft Lions Club Sint-Pieters-Rode diverse uitrustingen voor de professionele keuken gesponserd (multifunctionele oven, friteuse, koelcel) alsook, recentelijk, nieuwe terrasmeubelen.

Op 7 september 2019, was onze Lions Club mede-organisator van het straatfeest voor het 30-jarige bestaan van Poverello-Leuven.

Update: Onlangs (2021) kwam het centraal bestuur van Poverello te Brussel zwaar onder vuur te staan na een zeer grondig en gedocumenteerd onderzoek van enkele journalisten, via Knack, Le Vif en een reportage op RTBF (La Une).

Deze hebben de sociale wereld in het algemeen maar ook de vrijwilligers in het bijzonder, die met hart en ziel, dag in dag uit voor hun kansarmen werken, zwaar beroerd. 

Onze Lions Club Sint-Pieters-Rode, Kasteel van Horst heeft in het verleden regelmatig Poverello Leuven doelgericht gesteund, zoals, onder andere:

  • de aanschaf en installatie van een deel van de keukeninfrastructuur;
  • de aanschaf van terrasmeubels;
  • de door clubleden gepresteerde werkuren en geschonken materiaal om de elektrische installatie van het huis te Leuven, Sint-Maartenstraat 44 conform te maken;
  • de deelname aan de voorbereiding van het jaarlijkse Kerstfeest in OHL en het transport van kansarmen;
  • helpende handen van onze clubleden bij de organisatie van het straatfeest in september 2019.

Elke steun aan een sociaal project wordt telkens nauwkeurig geëvalueerd op basis van de criteria van ons intern opgesteld Sociaal Charter. Ook voor Poverello Leuven is deze toetsing steeds uitgevoerd en is elke vorm van steun dus wel degelijk rechtstreeks bij de doelgroep  terecht gekomen.

Onze Lions Club blijft dan ook – en in het bijzonder op dit moment – zijn volledig vertrouwen behouden in Poverello Leuven, haar verantwoordelijke(n) en haar vrijwilligers met wie de Club steeds uitstekende relaties kon onderhouden en die ten allen tijde, ook nu in deze zeer moeilijke periode, hun volledige en belangloze inzet verder ten dienste stellen van hen die het écht nodig hebben.

OCMW Holsbeek KERSTPAKKETTEN www.ocmw.holsbeek.be

Sinds december 2000 verzorgt Lions Club Sint-Pieters-Rode een 100-tal kerstpakketten voor haar thuisbasis Holsbeek en worden door de sociale dienst van het OCMW aan de minder-bedeelden van de gemeente bezorgd.

Deze pakketten met delicatessen, eetwaren en huisgerief, zorgen voor een aangename eindejaarsperiode voor deze kwetsbare groep, zo dicht bij ons.

KINDERKANKERFONDS-Leuven www.uzleuven.be/nl/kinderkankerfonds

Lions Club Sint-Pieters-Rode ondersteunt het KITES-Zorgteam, een afdeling van Kinderkankerfonds-Leuven.

Onze bijdrage gaat naar de nodige hulpmiddelen die de thuisverzorging van deze beproefde patientjes mogelijk maakt.

Verder biedt onze Lions Club, voor een 10-tal gezinnen die het financieel moeilijk hebben, een vakantieverblijf aan in villa ROZEROOD aan de Belgische kust.

MSANDAKA

Een bijzondere beroepschool aan de voet van de Kilimandjaro in Tanzania.
De Msandakaschool begon in 2000 met één klasje voor kinderen met een gehoorstoornis. Het groeide uit tot een schoolvoorbeeld van inclusie, met momenteel 120 enthousiaste spraak-en gehoorgestoorde leerlingen.

Msandaka bracht hen uit hun isolement; zij delen nu hun droom in gebarentaal.
Zij willen een beroep uitoefenen.

Een Masterplan met nieuwbouw voor klaslokalen en slaapzalen kreeg de steun van Lions Club International Foundation, in het kader van een GRANT-project van onze zusterclub LC Ijsedal-Tervuren.
Lions Club Sint-Pieters-Rode ondersteunt dit initiatief als supporting club.

HET ZAVELHUIS – Herent

Het Zavelhuis-Herent wil op een deskundige en warm-menselijke wijze het welzijn bevorderen van 16 jongvolwassenen met een beperking.
In Herent, op de site Molenveld wordt het Zavelhuis gebouwd waarin zij een leven lang kunnen wonen en werken, dicht bij hun sociaal en familiaal midden.

FOOTBALL ACADEMY NOAH (FAN)

Het FAN-project heeft als doel minder bedeelde kinderen in Zuid-Afrika de mogelijkheid te bieden om voetbalsport te beoefenen.
FAN zorgt niet alleen voor de nodige infrastructuur en uitrusting, maar brengt ook door coaching de jongeren de nodige life skills bij.
Dit sportief en educatief project omvat een samenwerking met 22 scholen in de KwamSane regio (Natal) en bereikt rond de 2500 jongens en meisjes.

In 2020-21 zorgde onze Lions Club voor voedselpakketten ten behoeve van 200 noodlijdende gezinnen en bereikten we alzo een 1000-tal personen.

Waarom Noah? Hij was een 17-jarige jongen die zich inzetten wou voor de kansarmen, Zuid-Afrika in zijn hart droeg maar door een tragisch ongeluk om het leven kwam.
Met FAN maken zijn ouders zijn droom waar.

GROENHOEF

Het Groenhoef-project maakt deel uit van een zoneactiviteit, samen met de vier zusterclubs van Lions ZONE 41 – Hageland.
Groenhoef is een bouwproject, waar personen met een niet aangeboren hersenletsel terecht kunnen voor dagbesteding en kortverblijf.
Dit nieuwe dienstencentrum, operationeel sinds 2014, voorziet eveneens in plaatsen voor permanente bewoners.

De vijf Lions Clubs organiseren voor hun Fundraising een jaarlijkse GOLF CUP met DINNER.
Binnen onze LC St-Pieters-Rode, Kasteel van Horst werd een Groenhoef-comité opgericht.