Winkelmand

De sociale activiteiten, alsmede de ondersteunende sponsoring aan de diverse projecten, worden vanuit onze Commissie Sociaal georganiseerd.  Hierbij kunnen verder specifieke commissies samengesteld worden.

Sinds enkele jaren, bepaalt de Commissie Sociaal de parameters om als sociaal doel weerhouden te worden. Het project dient concreet te zijn, waarbij de begunstigde organisatie het resultaat van onze ondersteuning op transparante wijze komt toelichten.

Een mix van projecten dicht bij huis, en anderzijds projecten in het buitenland, zorgen voor een gezond evenwicht.  Op het einde van ieder werkjaar, organiseert LC-Horst een Sociale Dinnervergadering waarbij de verschillende begunstigde organisaties, met woord en beeld, het resultaat van onze inbreng komen aantonen.